Welcome

Please Sign-in or Register to become a member and to get access to our internal documents :

100TWh OPINIONS

23-07-20 LaLibre.be : Arrêtons l’hypocrisie et tournons-nous vers le nucléaire

Article rédigé par Servais Pilate, et paru ce 23 juillet sur le site de La Libre. Il décrit tout d’abord la transition réussie en Belgique dans les années 1970-1980 avec le démarrage de 7 réacteurs nucléaires ; on montre ensuite que tous les grands pays du monde misent sur le nucléaire, seule l’Europe pense faire autrement … sans succès.

Nous sommes un collectif de citoyens indépendants : www.100TWh.be et accueillerons avec grand intérêt vos réactions, qu’elles soient positives (nous l’espérons) ou négatives (nous pourrons dialoguer).

<lire l’article>

08.07.2020 letter form 100TWh to Climate Minister of Poland : Klimaat Minister van Polen vraagt Europese Commisie om kernenergie op te nemen in klimaatplan.

100TWh stuurt volgende brief aan Mr. Michal Kurtyka, klimaat minister van Polen, waarin wij hem onze steun betuigen voor zijn vraag aan de Europese Commissie om kernenergie op te nemen in de klimaatplannen.

De baseload elektriciteitsproductie in Polen is voornamelijk gebaseerd op fossiele brandstoffen. Het niet weerhouden van kernenergie verhinderd het halen van de klimaat objectieven voor 2050 zoals bewezen door de stijgende CO2 niveaus in de landen die kernenergie afbouwen.

Dear Mr Kurtyka,

“100TWH” is a civil society organization representing Belgian citizens.

Our principal aim is to seek to preserve the important role that nuclear energy is playing in Belgium, because we believe that phasing out nuclear by 2025 according to the current law would have disastrous effects on energy security, greenhouse gas emissions and the price of electricity paid by consumers. Whilst we are encouraged that some national politicians and many eminent academics are increasingly questioning the wisdom of this nuclear exit policy, whether or not the existing law can be overturned in time remains a big question.

In that context, we were delighted to see your letter of 22 June addressed to the two European Commission Vice-Presidents and the Commissioner for Energy. We share 100 percent your concern that nuclear is being excluded from recent EC initiatives like the European Green Deal, the Sustainable Finance Package and the underlying EU Taxonomy, whereas in other pronouncements, IEA, IPCC and even the EC themselves have concluded that nuclear has to be a significant component of the 2050 carbon-neutral strategy. With Belgium having safely managed its high-level radioactive waste for nearly 60 years and having conducted successful research on deep geological disposal in the HADES facility for more than 35 years, we are frankly astonished that the EC Taxonomy Expert Group has up to now been unable to conclude that nuclear energy will not cause significant harm to the environment. We suspect that this non-conclusion is politically motivated.

We were equally delighted to see you confirm in your letter that Poland intends to develop nuclear power. We wrote to your Prime Minister, along with the Prime Ministers of the Czech Republic and Hungary in January congratulating them for insisting on the inclusion of the use of nuclear energy in the Council Conclusions of 19 December 2019. See attached letter.

We welcome the added strength that Poland brings to the group of Member States planning to continue or develop nuclear energy as part of their energy transformation. We hope that with Poland’s support, the European Council will in future ensure that EU green financing is open in an unbiased way to all deserving low carbon technologies, otherwise we are convinced that reaching the goals of the Paris Agreement in a secure and socially sustainable manner will be unattainable.

We remain at your disposal should you wish to contact us for further information or discussion.

05.07.2020 <unpublished> : Des parlementaires belges s’allient contre le climat… et contre la population belge qui paiera le surcoût de la facture électrique.

100TWh, l’association de citoyens belges qui milite pour le maintien du nucléaire dans le bouquet énergétique, s’indigne du mécanisme proposé par la commission parlementaire Energie et Climat afin de forcer l’arrêt du nucléaire contre l’avis d’une majorité de la population.

Ce mécanisme garantit un prix de vente supérieur au marché aux exploitants des centrales au gaz qui remplaceront les centrales nucléaires arrêtées alors qu’elles produisent une électricité propre, fiable et bon marché. Ce qui a encore été confirmé lors de la crise du Corona…

Ces centrales au gaz rejetteront 15 millions de tonnes de CO² par an dans l’atmosphère et accélèreront ainsi le réchauffement climatique. Et le comble, c’est que ce sera la population belge qui paiera les 350 millions d’euros par an que couteront cette folie idéologique.

05.06.2020 LaLibre.be : Des experts plaident pour prolonger le nucléaire et moins favoriser le renouvelable en Belgique: “On va vers le chaos”

3 membres de 100TWh qui ont signé cet article dont on a bien parlé dans les médias francophones.

<lire l’article>

03.05.2020 <niet gepubliceerd> : 100TWh reactie op de klacht van Eneco tegen het behoud van kerncentrales

De 100TWh burgervereniging is verontwaardigd over de aanval op de kerncentrales die de manager van Eneco heeft ingezet in een tijd waarin de meeste burgers en bedrijven met ernstige problemen te kampen hebben.

Eneco is inderdaad niet de meest klagende partij, want dankzij de subsidies die alle consumenten moeten betalen, verkoopt zij haar elektriciteit tegen €120/MWh wanneer de gemiddelde marktprijs €40/MWh is. En in tegenstelling tot wat beweerd werdt, heeft de gemeenschap altijd haar hele productie gekocht, dankzij de must-run status van hernieuwbare energieën op ons elektrische netwerk.

Eneco beweert ook dat intermittente hernieuwbare energieën de helft van ons dagelijks verbruik zouden kunnen leveren, terwijl ze in werkelijkheid slechts 15% van het jaarlijkse electrisch verbruik leveren (11,4 TWh op 75, volgens het rapport van de FOD Economie van 2018), zonder dat ze enige levering hoeft te garanderen wanneer er geen wind of zon is.

Aan de andere kant beweert onze vereniging dat de huidige crisis veel erger zou zijn geweest zonder onze kerncentrales die ons meer dan de helft van onze elektriciteit levert op een koolstofarme, betrouwbare en goedkope manier. Gelukkig hebben de netbeheerders deze keer voorrang gegeven aan de voorzieningszekerheid, rekening houdend met de technische kenmerken van de centrales.

De publieke opinie, in de crisis die zij doormaakt en in de economische gevolgen die zij zal hebben, verdient beter dan de reclameboodschap die vermomd is als een politieke boodschap van een dochteronderneming van de Japanse groepen Mitsubishi en Chubu, die ook zeer actief zijn op het gebied van kernenergie.

27.03.2020 100TWh : Tekorten, tekorten !

Tekort aan pasta, tekort aan bloem, tekort aan wc-papier, enz…, door het Covid-19 virus slaan de mensen aan het hamsteren zonder over de gevolgen na te denken die ze veroorzaken. Als ze grote batterijen zouden hebben, zouden ze elektriciteit opslaan, helaas zijn deze batterijen bijna onbetaalbaar.

Want elektriciteit laat zich niet aan een schappelijke prijs opslaan, en we mogen van geluk spreken dat we dag en nacht over elektriciteit kunnen beschikken, dankzij een mix met voor meer dan 50% aan nucleaire capaciteit. Dankzij deze nucleaire elektriciteit kunnen onze hospitalen en iedereen die het nodig heeft rekenen op betrouwbare en goedkope stroom.

Laten we de angsthandelaars met hun weidverspreide overtuiging om onze kerncentrales te sluiten een halt toeroepen; in België is niemand gestorven door de kerncentrales, dit kan niet gezegd worden van Covid-19 waar elke dag meer mensen sterven.

Tekort aan gezichtsmaskers, tekort aan beademingstoestellen, tekort aan testkits, België heeft een tekort aan dit essentiële materiaal en slaagt er nauwelijks in deze te bemachtigen, want onze buurlanden hebben dezelfde tekorten, en leggen beslag op deze zaken. Als we nu een tekort aan elektriciteit zouden hebben, kunnen we ook niet rekenen op onze buurlanden om ons deze te leveren.

Toch een positief punt in deze crisis: onze politici luisteren naar de raadgevingen van experten. Kunnen zij ook luisteren naar de experten om onze bevoorradingszekerheid aan elektriciteit veilig te stellen! Dit is de wens van onze beweging 100TWh https://www.100twh.be/ die mensen verenigt die zich zorgen maken over de toekomstige bevoorrading van onze elektriciteit.

Jacques Marlot & Pascal D’Hondt

10.01.2020 Le Vif : Le nucléaire, solution à la transition énergétique

Découvrez une magnifique carte blanche de 2 de nos membres, les professeurs : André Berger – Professeur de science du climat à l’UCL et docteur honoris causa de 5 universités, et Samuel Furfari – Professeur de géopolitique de l’énergie à l’ULB.

Titre : “Le nucléaire, solution à la transition énergétique